Christelijke Gemeente

de

Levensboom

ANBI verantwoording

Het beleidsplan

de functie van de bestuurders

Voorzitter’: Peter Blom herkozen 2016, Penningmeester: Karel Beket en Secretaris: Piet de Vocht

Het beloningsbeleid: is er niet, er word geen salaris, vergoeding of anderszins betalingen gedaan aan bestuursleden.

 

 

 

Christelijke gemeente de Levensboom