Christelijke Gemeente

de

Levensboom

Bijbelstudie

 

De doordeweekse Bijbelstudies voor volwassenen zijn een belangrijke pijler van de Levensboom.

Hierbij wordt het idee van celgroepen gehanteerd;

wij geloven dat mensen het best tot verandering komen in kleine, hechte groepen.

Op dit moment zijn we als gemeente bezig met het boek:

Meer weten>

 

Dit houdt in:

De cel is niet een vergadering...niet alleen een studie... maar een gemeenschap.

Mensen zijn verantwoordelijk voor elkaar .

Een cel functioneert als een gemeente - Handelingen 2:42.

Gebed vindt plaats op iedere cel bijeenkomst

Bediening vindt plaats op het niveau van de cel... de kleinste bouwsteen of blok van de gemeente. Nieuwe leiders worden binnen de cellen getraind en kunnen de leiding van nieuwe cellen op zich nemen. Net als in de biologie moet ook hier een cel kunnen delen (reproduceren).

 

 

Alpha cursus

 

Basiscursus Christelijk geloof: www.AlphaDAS.nl
of
www.Alpha-Deurne.nl

Christelijke gemeente de Levensboom