Christelijke Gemeente

de

Levensboom

Wie zijn we

De Levensboom is een Christelijke Gemeente die in 1996 is gestart in Deurne. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en vinden in hun gemeenschappelijk geloof in God en in Jezus Christus.

Iedereen is van harte welkom om te delen in dat geloof.

Uitgangspunt is de Bijbel, waarin we lezen wie God is., wat Hij voor ons gedaan heeft, wat Hij kan betekenen voor ons en wat zijn plannen en wil zijn voor ons leven.

 

Kenmerken

 

De Levensboom wil een thuisbasis vormen voor alle mensen die God zoeken.

Nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God. God houdt van alle mensen en hij wil een zorgzame Vader zijn voor iedereen.

De gemeente ziet het geloof niet alleen als kennis over God, maar ook als basis voor ons leven.

De gemeente wil daarom helpen om het geloof praktisch te maken voor ons dagelijkse leven.

De persoonlijke beleving en de warmte van een echte ontmoeting met elkaar en met God staan centraal in de samenkomsten.

Er is geen strakke liturgie, de sfeer is informeel.

Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren. We vullen elkaar aan in wat we kunnen. Daardoor mogen we Gods aandacht en liefde voor ons aan elkaar door geven.

 

Elke zondag

 

10uur

 

Een plaats om te groeien...om zich thuis te voelen

 

Informatie:

tel: 0493-322498 of  Info@levensboom.nl

 

Wilt u meer weten over het ontstaan van de Christelijke Gemeente de Levensboom

 

Kijk dan op

 

Ontstaan

 

Bankgegevens

ABN-AMRO bankrekening

 

NL04ABNA0536149267

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giften betaald aan

Chr. Gem de Levensboom zijn fiscaal aftrekbaar.

 

 

Onze gemeente

heeft een

ANBI erkenning.

 

Kamer van Koophandel

nummer:

54103258

 

 

Christelijke gemeente de Levensboom