Christelijke Gemeente

de

Levensboom

 Zending Doel Ons hoofddoel is de verkondiging van het Evangelie... het Goede Nieuws van Jezus Christus. Zie Handelingen 17:30-31 in het Nieuwe Testament. Geven Om dit in de praktijk te brengen gaat 10% van het inkomen van de Levensboom naar zendelingen die we ondersteunen in binnen- en buitenland. Een speciale zendingscommissie houdt zich bezig met het bijhouden van alle zendingsprojecten in binnen en buitenland. Zij doen voorstellen aan de leden van de Levensboom om bepaalde giften en donaties te doen aan projecten. De Levensboom heeft ook verschillende keren een "Dorcas" aktie gehouden met als doel het verzamelen van voedsel en levensmiddelen voor mensen in arme landen
Christelijke gemeente de Levensboom